ICT4U_Virtuele switches

Om verbinding te kunnen maken met andere VM of met je Host PC, of zelf om naar het internet te kunnen gaan, moeten we eerst  virtuele switchen aanmaken.

  • Selecteer de Virtual Switch Manager.

In de Virtual Switch Manager kies je voor Nieuwe virtuele netwerkswitch.

Hier ga je nu kunnen kiezen voor “Extern”, “Intern” en “Privé”.

Vroeger heette dit in Hyper-V ‘netwerk‘ in plaats van ‘Switch‘. Dit dekte eigenlijk beter de lading dan de huidige benaming ‘Switch’. Nu, het resultaat is nog identiek. Het bepaalt het soort netwerk dat je wilt aanmaken.

Extern: Hiermee wordt een virtuele switch gemaakt die is gebonden aan de fysieke netwerkadapter, zodat virtuele machines toegang hebben tot een fysiek netwerk.

Intern: Hiermee wordt een virtuele switch gemaakt die alleen kan worden gebruikt door de virtuele machines die actief zijn op deze fysieke computer en tussen de virtuele machines en de fysieke computer. Een interne virtuele switch biedt geen connectiviteit met een fysieke netwerkverbinding.

Privé: Hiermee wordt een virtuele switch gemaakt die alleen kan worden gebruikt door de virtuele machines die actief zijn op deze fysieke computer.

We gaan van elk type switch 1 aanmaken, voor verschillende toepassingen, dan zal het verschil tussen de 3 mogelijkheden ook beter duidelijk zijn. We gaan beginnen met de Externe Switch.

  • Klik op Extern en dan op Virtuele switch maken.
  • Geef de switch een naam: Extern. Ik noem hem hier gewoon Extern omdat het om een extene virtuele switch gaat.
  • Kies ook voor ‘Extern network‘ bij Verbindingstype.
  • Kies ook jouw juiste netwerkadapter. Dit kan verschillen, naar gelang je op WIFI of bekabeld zit.
  • Klik op Toepassen.
  • Je krijgt nog een waarschuwing. Klik gewoon op OK.

Bekijk het filmpje op YouTube omtrent het aanmaken van een interne virtuele switch. Klik HIER.