Help commando’s

PowerShell heeft een ingebouwde helpfunctie. Deze is nog niet volledig aanwezig. Er gebeuren steeds wijzigingen of komen er nieuwe elementen of worden fouten uit de helpfunctie gehaald.

Deze wijzigingen kunnen door middel van een update gecorrigeerd worden in de help file. Deze kan men makkelijk via het internet binnenhalen met het commando Update-Help

Update-Help

Aangezien ook iedere installatie van Windows anders is, modules/rollen wel of niet geïnstalleerd zijn wordt er dan ook meer of minder bijgewerkt.

Met het commando Get-Help kan je meer informatie krijgen van het commando dat je zoekt. Als je bijvoorbeeld hulp zoekt over Update-help kan je met volgend commando hulp vragen.

Get-Help Update-Help

Nu krijg je in je PowerShell venster de help file open. Dit is niet het volledige hulp scherm, daarvoor heb je ook nog een parameter nodig (-Full). De help file is dan wat uitgebreider, je krijgt dan ook enkele voorbeelden te zien.

Get-Help Update-Help -Full

TIP

Als je de uitleg bij de hand wilt houden door deze in een ander scherm te tonen, kan je gebruik maken van de parameter -ShowWindow. De help file wordt dan in een apart Windows-venster getoond.

Get-Help Get-ChildItem -ShowWindow

Als je nu niet graag je help file wilt bijwerken (omdat dit soms lang kan duren), kan je ook rechtstreeks naar het internet gaan. Je geeft het commando in PowerShell in met de parameter ‘-online’ en die opent op zijn beurt weer een Internet pagina met de hulpfile die jij zocht.

Get-Help Update-Help -online