Arrays gebruiken

We kunnen de elementen van een array gebruiken door de naam van de array (referentievariabele) te nemen, gevolgd door vierkante haken met daartussen de index van het element dat we willen gebruiken:
arrayName[index]
Voorbeeld:
numbers[2]

De index van elementen in een array begint steeds met 0. numbers[2] is dus het derde element uit de array.

  int[] numbers = {7,5,9,2,4};
  numbers[2] = 6;
  System.out.println(numbers[2]);

In de code hierboven vullen (vervangen) we het derde element in met de waarde 6, en printen we deze uit.

Alle arrays hebben de eigenschap length die het aantal elementen van de array aangeeft.
Voorbeeld: numbers.length

Om alle elementen in een array te overlopen kunnen we gebruik maken van de for lus zoals in de volgende code:

  for(int i = 0; i < numbers.length; i++){
     System.out.println(numbers[i]);
  }