Pipeline

De pipeline (  |  ) dient om de output van 1 commando dadelijk in te voeren bij het volgende commando.
Om bijvoorbeeld de Windows Update Auto Update Service te stoppen moet je eerst de service aanspreekbaar maken voor je die met een commando kan stoppen:

$service = Get-Service -Name 'wuauserv' 
Stop-Service -InputObject $service

Dit is ook te doen in één regel door de output van het commando Get-service -Name ‘wuauserv’ rechtstreeks door te voeren naar het stop-service commando:

Get-Service -Name 'wuauserv' | Stop-Service

Je kan ook meerdere pipelines achter elkaar gebruiken:

Get-Service | Where-Object Status -eq Running | Select-Object Name, DisplayName

De onderdelen van dit voorbeeld hebben elk hun nut:

     Get-Service haalt een lijst op met alle services
     Where-Object Status -eq Running selecteert enkel de services die lopende zijn
     Select-Object Name, DisplayName toont dan enkel de name en de displayname van de services