ionic (tim) – JWT Auth

IN PROGRESS

(online training via zoom)


JWT(Json Web Token) In Django REST API | by @jit dhulam | Medium(Meer geavanceerde methodes om zelf eens op te zoeken: OAuth en OpenId)

Firebase Authenticatie en Ionic Inlogscherm

We maken een nieuwe Firebase Databank en voorzien daarin een property/onderdeel “data”. We passen de security regels als volgt aan. Hiermee maken we read/write operaties enkel mogelijk indien de gebruiker is ingelogd.

{
"rules": {
"data": {
".read": "auth.uid != null",
".write": "auth.uid != null"
}
}
}

Documentatie:

https://firebase.google.com/docs/reference/rest/auth

https://firebase.google.com/docs/database/security/user-security

https://angular.io/api/router/CanLoad

Guards in Angular: https://angular.io/guide/router

OPDRACHT: Surf naar jwt.io en gebruik een idToken die je uit firebase terug ontvangen heb, kijk naar de gedecodeerde output aan de rechterzijde.

Oefening.

  • Zorg voor error afhandeling wanneer je foute inloggegevens gaat gebruiken. Firebase zal een HTTP status hebben met een fout code die je via de subscribe kan afvangen. Zie voorbeeld: https://blog.angular-university.io/rxjs-error-handling/
  • Zorg dat je ook nieuwe gebruikers automatisch kan registreren. (email + wachtwoord) op te geven.

Ingelogd en data weergeven met de dataservice

Opdracht: Werk de putData verder af en test.