Interne structuur

Obelisk is een projectorganisatie die niet enkel inzet op het ontwikkelen en versterken van individuen, maar ook van organisaties als geheel. Om dit gevarieerde aanbod mogelijk te maken, is onze interne structuur hier mooi op afgestemd.

Doelstellingen:

  • Inzicht verwerven in de structuur van Obelisk
  • Jezelf binnen deze structuur een plaats kunnen geven
  • Projecten kunnen kaderen in een groter geheel